Powrót

Kategorie prawa jazdy

5 min. czytania

A jak mam prawo jazdy kategorii B to mogę jechać z przyczepką? No tak! Ale…
A czy na kat. B można prowadzić ciągnik? Jasne! Tylko…

A co z motocyklami? Zawsze trzeba mieć kategorię A? No nie, ponieważ…

Te pytania bardzo często nurtują kierowców. Dlaczego? A choćby z tego względu, że w Polsce funkcjonuje kilkanaście kategorii praw! Tak, kilkanaście. Nie wspominając już o tym, że spora grupa kierowców nie wie co to jest czterokołowiec lekki, który wymaga uprawnień choćby posiadając prawo jazdy kat. AM. Zaskoczony? No to wyjaśniamy!

W Polsce istnieją 4 główne kategorie prawa jazdy. A, B, C i D. Nie mniej funkcjonuje także szereg kategorii uzupełniających tj. AM, B+E czy D1+E a nawet T.

Poniżej prezentujemy wykaz wszystkich aktualnie obowiązujących w Polsce kategorii praw jazdy ich uprawnieniach i minimalnym wieku w jakim można je uzyskać.

KATEGORIA AM PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

   • motorowerem, rozumianym jako pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

   • czterokołowcem lekkim, rozumianym jako czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;

  Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 14 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

  KATEGORIA A1 PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

    • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

    • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

    • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

   Wymagany wiek do uzyskania tej kategorii wynosi 16 lat. Przystąpienie do egzaminu przez osobę, która nie ukończyła 18 roku życia, uwarunkowane jest uzyskaniem pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

   KATEGORIA A2 PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

     • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

     • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

    Wymagany wiek do uzyskania kategorii A2 to 18 lat.

    KATEGORIA A PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

      • motocyklem (motocykl – pojazd samochodowy jednośladowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy) oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Wymagany wiek do uzyskania kategorii A to 24 lata 24 lata albo 20 lat, jeżeli kandydat co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2, ale do prowadzenia motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW konieczne jest i tak ukończenie 21 roku życia;

      • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

     KATEGORIA B PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

       • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu);

       • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką (do 750kg DMC);

       • pojazdem samochodowym o dmc nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekracza 4250 kg a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy

       • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP);

       • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

       • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat (tylko na terytorium RP).

      Należy pamiętać, że rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobus – nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;

      KATEGORIA B+E PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

        • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego;

        • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP);

       Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B łącznie z C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E.

       KATEGORIA C PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

         • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu

         • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

         • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP).

        Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.

        KATEGORIA C+E PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

          • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t łącznie z przyczepą

          • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).

         Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.

         KATEGORIA C1 PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

           • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu;

           • zespołem pojazdów składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg;

           • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

           • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg DMC) (tylko na terytorium RP).

          Osoba ubiegająca się o kategorię C1 musi mieć ukończone 18 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania kategorii C1 jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

          KATEGORIA C1+E PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

            • zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego;

            • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).

           Osoba ubiegająca się o kategorię C1 musi mieć ukończone 18 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania kategorii C1 jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

           KATEGORIA D PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

             • autobusem;

             • zespołem pojazdów złożonym z autobusu oraz z przyczepy lekkiej (do 750kg DMC);

             • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

             • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP).

            Osoba ubiegająca się o tę kategorię prawa jazdy musi mieć ukończone 24 lata oraz posiadać już uprawnienia kategorii B.

            KATEGORIA D+E PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

              • zespołem pojazdów składającym się z autobusu i przyczepy;

              • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).

             Posiadacz prawa jazdy kat. B i D+E posiada również uprawnienia wynikające z kategorii B+E.

             KATEGORIA D1 PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

               • autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m;

               • zespołem pojazdów złożonym z autobusu opisanego powyżej oraz z przyczepy lekkiej (do 750kg dmc);

               • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

               • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (do 750kg dmc) (tylko na terytorium RP).

              Wiek wymagany do uzyskania kategorii D1 to 21 lat.

              KATEGORIA D1+E PRAWA JAZDY UPRAWNIA DO KIEROWANIA:

                • zespołem pojazdów składającym się z takiego autobusu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m, i przyczepy;

                • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami) (tylko na terytorium RP).

               Wiek wymagany do uzyskania kategorii D1 to 21 lat.

               Chcę szkolić kierowców w swojej firmie

               Nie czekaj na rozwój wypadków. Wyślij formularz kontaktowy, a my skontaktujemy się z Tobą i dobierzemy rozwiązanie odpowiednie dla Twojej firmy.

               Przeczytaj powiązane wpisy:

               Jak, we współpracy z Policją i Uberem, szkolimy tysiące kierowców z zakresu bezpieczeństwa drogowego?

               Kompania Piwowarska – program bezpieczeństwa

               She Days w Grupie Żywiec